Dražby

Drazba
Dražba č. 03/2017

Dražba č. 03/2017

Najnižšie podanie: 52.600€ Minimálne prihodenie: 500€ Dražobná zábezpeka: 5.000€
Zobraziť
Drazba
Upustené od dražby

Upustené od dražby

Najnižšie podanie: 48.100 Eur Minimálne prihodenie: 500 Eur Dražobná zábezpeka: 5.000 Eur
Zobraziť
Drazba
VYDRAŽENÉ 4.380 €

VYDRAŽENÉ 4.380 €

Najnižšie podanie: 4.380 Eur Minimálne prihodenie: 100 Eur Dražobná zábezpeka: výška: 500 Eur
Zobraziť
Drazba
VYDRAŽENÉ 80.000€

VYDRAŽENÉ 80.000€

Najnižšie podanie: 55.300€ Minimálne prihodenie: 500€ Dražobná zábezpeka: 5.000€
Zobraziť
Drazba
VYDRAŽENÉ 18.300 €

VYDRAŽENÉ 18.300 €

Najnižšie podanie - 20.900€ Minimálne prihodenie - 300€ Zábezpeka - 5.000€
Zobraziť
Drazba
Dražba č. 3K/18/2015

Dražba č. 3K/18/2015

Najnižšie podanie - 9.078€ Minimálne prihodenie - 200€ Zábezpeka - 2.500€
Zobraziť
Drazba
Vydražené 17.700 €

Vydražené 17.700 €

NAJNIŽŠIE PODANIE: 23.600 € DRAŽOBNÁ ZÁBEZPEKA: 5.000€ MINIMÁLNE PRIHODENIE: 300€
Zobraziť
Drazba
Dražba č. 10/2016 – Pozastavené

Dražba č. 10/2016 – Pozastavené

Najnižšie podanie: 49.200 € Dražobná zábezpeka: 5.000 € Minimálne prihodenie: 300 €
Zobraziť
Drazba
VYDRAŽENÉ – 64.400 €

VYDRAŽENÉ – 64.400 €

Najnižšie podanie: 59.900 € Dražobná zábezpeka: 5.000 € Minimálne prihodenie: 300 €
Zobraziť