VYDRAŽENÉ 80.000€

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Cena Najnižšie podanie: 55.300€ Minimálne prihodenie: 500€ Dražobná zábezpeka: 5.000€
Druh:
Drazba
Kategória:
4 izbový byt
Kraj:
Žilinský kraj
Obec:
Žilina
Ulica:
Záborského
ID inzerátu:
#206

Dátum konania dražby: 20.12.2016

Čas konania dražby: 14.00 hod.

Miesto konania dražby: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina, zasadačka II. poschodie č. 201

Obhliadka predmetu dražby: Dňa 16.12.2016 a dňa 19.12.2016 od 17.00 hod.

Organizačné opatrenia: V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie dražobnej spoločnosti na tel. č.: +421 911 633 105 e-mail: iveta.chlapikova@aukcielegal.eu, najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky.
K obhliadke je potrebné priniesť si úradný doklad totožnosti / napr. občiansky preukaz, pas/, právnické osoby aj úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený v jej mene konať (napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského oprávnenia) nie starší ako 30 dní.

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností, pre k. ú. Žilina, obec Žilina, zapísané na LV č. 5400, a to: 4-izbový byt č. 2, nachádzajúci sa na prízemí, vchod č. 1, ulica Záborského v Žiline, v bytovom dome súp. č. 1686, postavenom na pozemku parcela číslo 7707 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 85/4570.

Opis stavu predmetu dražby:
Predmetom dražby je 4-izbový byt. Výmera podlahovej plochy bytu je 86,96 m2. Byt pozostáva zo štyroch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, chodby a špajze. V byte je vymenená kuchynská linka, podlahy, okná. Dvere sú drevené, okná plastové opatrené žalúziami, podlahy parkety a keramická dlažba. Kúpeľňa je vybavená vaňou, umývadlom a WC. Súčasťou bytu je pivnica, ktorá sa nachádza v podzemnom podlaží

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č.: 2926888073/1100 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 082016. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou. Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby v hotovosti u dražobníka, v deň konania dražby výlučne v mieste konania dražby pred jej otvorením.

Maklér

Meno Iveta Chlapíková Telefón +421 911 633 105 E-mail ivka.chlapikova@gmail.com

Spýtať sa na inzerát

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Späť na všetky reality Späť na všetky dražby