Služby

Predaj/Prenájom

Predaj/Prenájom

  • Firma Aukcie Legal Vám ponúka sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu Vašich nehnuteľností. 
  • Vypracovanie kúpnych zmlúv, rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcej kúpe, darovacie, nájomné a iné zmluvy v zmysle platných právnych predpisov
  • Komplexné a profesionálne vypracovanie znaleckých posudkov
  • Vypracovanie a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
  • Kompletný právny servis a poradenstvo pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľnosti
  • Obhliadka nehnuteľností v sprievode našich maklérov
Dražby

Dražby

Aukcie legal s.r.o. sa zaoberá organizovaním a realizovaním dobrovoľných dražieb. Spoločnosť poskytuje komplexné služby pri organizovaní dobrovoľných dražieb. Služby zahŕňajú dokumentáciu potrebnú k výkonu dražby vypracovanú kvalifikovanými právnikmi,marketing dobrovoľných dražieb, vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o predmet dražby.

– Poradenstvo pri správe a vymáhaní pohľadávok.

– Kompletný servis a realizácia dobrovoľných dražieb.

– Výkon záložného práva formou verejných dražieb.

– Správa zabezpečených pohľadávok.

– Našu spoločnosť môžte nájsť v Žiline na ul. Sládkovičova 13.