Drazba
VYDRAŽENÉ 80.000€

VYDRAŽENÉ 80.000€

Najnižšie podanie: 55.300€ Minimálne prihodenie: 500€ Dražobná zábezpeka: 5.000€
Zobraziť
Drazba
Vydražené 17.700 €

Vydražené 17.700 €

NAJNIŽŠIE PODANIE: 23.600 € DRAŽOBNÁ ZÁBEZPEKA: 5.000€ MINIMÁLNE PRIHODENIE: 300€
Zobraziť
Drazba
Dražba č. 10/2016 – Pozastavené

Dražba č. 10/2016 – Pozastavené

Najnižšie podanie: 49.200 € Dražobná zábezpeka: 5.000 € Minimálne prihodenie: 300 €
Zobraziť
Drazba
VYDRAŽENÉ – 64.400 €

VYDRAŽENÉ – 64.400 €

Najnižšie podanie: 59.900 € Dražobná zábezpeka: 5.000 € Minimálne prihodenie: 300 €
Zobraziť