Dražba č. 10/2016 – Pozastavené

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Cena Najnižšie podanie: 49.200 € Dražobná zábezpeka: 5.000 € Minimálne prihodenie: 300 €
Druh:
Drazba
Kategória:
2 izbový byt
Kraj:
Žilinský kraj
Obec:
Žilina
Ulica:
Severná
Stav objektu:
pôvodný stav
Poschodie:
druhé
Balkón:
1 balkón
Terasa:
Nie
Parkovanie:
verejné parkovanie
ID inzerátu:
#88

Miesto konania dražby: OSBD Tulská 33, 010 08 Žilina, zasadačka II. poschodie č. 201

Čas a miesto konania: ........

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností, Správou katastra Žilina, pre k. ú. Žilina, obec Žilina zapísané na LV č. 5306, a to: 2-izbový byt č. 29, nachádzajúci sa na druhom poschodí, vchod č. 2, ulica Severná v Žiline, v bytovom dome súp. č. 2809, postavenom na pozemku parcela číslo 6331 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 60/2668.

Obhliadka predmetu dražby:
1. obhliadka 19.04.2016 od 16:00 hod.
2. obhliadka 21.04.2016 od 16:00 hod.

V prípade záujmu o účasť na obhliadke, žiadame záujemcov o prihlásenie sa a kontaktovanie dražobnej spoločnosti najneskôr 1 deň pred termínom obhliadky na t. č. 0911 633 105.

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č.: 2926888073/1100 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 012016. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou. Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby v hotovosti u dražobníka, v deň konania dražby výlučne v mieste konania dražby pred jej otvorením.

Maklér

Meno Iveta Chlapíková Telefón +421 911 633 105 E-mail ivka.chlapikova@gmail.com

Spýtať sa na inzerát

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Späť na všetky reality Späť na všetky dražby