VYDRAŽENÉ – 64.400 €

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Cena Najnižšie podanie: 59.900 € Dražobná zábezpeka: 5.000 € Minimálne prihodenie: 300 €
Druh:
Drazba
Kategória:
3 izbový byt
Kraj:
Žilinský kraj
Obec:
Žilina
Ulica:
Ľubľanská
Stav objektu:
kompletná rekonštrukcia
Terasa:
Nie
Parkovanie:
verejné parkovanie
ID inzerátu:
#80

VYDRAŽENÉ - 64.400 €

Miesto konania dražby: OSBD Tulská 33, 010 08 Žilina, zasadačka II. poschodie č. 201

Čas a miesto konania: 17.06.2015 o 10:00 hod.


Predmet dražby:
Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností , Správou katastra Žilina, k. ú. Žilina, obec Žilina zapísané na LV č. 5295, a to 3.-izbový byt č. 34, nachádzajúci sa prvom poschodí, vchod č. 2 na ul. Ľubľanská v Žiline, v bytovom dome súp. č. 2981, postavenom na pozemku parcela číslo 7667/2, a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 83/6108.

Obhliadka predmetu dražby:
1. obhliadka 11.06.2015 od 17:00 hod.
2. obhliadka 15.06.2015 od 17:00 hod.

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet Dražobníka č.: 2926888073/1100 vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol vkladu 052015. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Zloženie dražobnej zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou. Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby v hotovosti u dražobníka, v deň konania dražby výlučne v mieste konania dražby pred jej otvorením.

Maklér

Meno Iveta Chlapíková Telefón +421 911 633 105 E-mail ivka.chlapikova@gmail.com

Spýtať sa na inzerát

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Späť na všetky reality Späť na všetky dražby