Dražba č. 3K/18/2015

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Cena Najnižšie podanie - 9.078€ Minimálne prihodenie - 200€ Zábezpeka - 2.500€
Druh:
Drazba
Kategória:
dom
Kraj:
Žilinský kraj
Obec:
Zázriva
ID inzerátu:
#177

Dátum konania dražby: 22.11.2016

Čas konania dražby: 14.00 hod.

Kolo dražby: Prvé

Obhliadka predmetu dražby: Dňa 18.11.2016 a dňa 21.11.2016 od 16.00 hod.

Predmet dražby:
rodinný dom súpisné číslo 64 – spoluvlastnícky podiel 1/5, postavený na pozemku parcela CKN č. 2029, k. ú. Zázrivá, obec Zázrivá, okres Dolný Kubín, LV č. 3288,
maštaľ bez súpisného čísla – spoluvlastnícky podiel 1/5, zapísaná v listine č. Z 463/97, k. ú. Zázrivá, obec Zázrivá, okres Dolný Kubín, LV č. 3689,
pozemok zastavané plochy a nádvoria parc. CKN č. 2934 o výmere 30 m2 – spoluvlastnícky podiel 1/75, k. ú. Zázrivá, obec Zázrivá, okres Dolný Kubín, LV č. 4494

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom č. s. 64 je postavený v obci Zázrivá, na Ul. Dolina, okres Dolný Kubín, po ľ avej strane miestnej komunikácie zo smeru od obecného úradu. V miestnej zástavbe prevláda výstavba rodinných domov. Záujmová lokalita sa nachádza na okraji západnej časti obce, ma mierne svahovitý povrch. Prístupové komunikácie sú miestne asfaltové komunikácie. Obec nemá vybudovanú verejnú kanalizáciu, má verejný vodovod a silnoprúdové rozvody NN. Rodinný dom je murovaný z opracovaného kameňa, technický stav je primeraný veku. Doprava v okolí nehnuteľnosti je autobusová. Možnosť napojenia na inž. siete je na el. energiu a na verejný vodovod. Odpadové vody splaškové sú akumulované žumpe.

Opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom - je osadený na pozemku s miernym sklonom, je dvojpodlažný, s podkrovím, pôdorysne má zložitý obdĺžnikový pôdorysný tvar. I.PP je osadené v primeranej dĺžke cez 1,0 do 2m bec vodorovnej a zvislej izolácie. Murivo je murované z opracovaného kameňa hr. Do 60 cm. Stropy na I.PP a na I. NP sú monolitické, nad podkrovím je drevený s rovným podhľadom, krov je sedlový polvalbový s krytinou hliníkových šablón na latách. Vnútorné deliace konštrukcie sú z tehlového muriva. Vnútorné sú omietky vápenné štukové hladké, okná sú prevažne nové plastové, v podkroví sú drevené dvojité s doskovým ostením. Dvere sú na I.PP a v podkroví prevažne rámové s výplňou, na I.NP sú hladké alebo zasklené. Klampiarske konštrukcie strechy sú úplné i parapety z pozinkovaného plechu, ostatné konštrukcie sú z pozink. plechu. RD má hromozvod, fasáda – brizolitová, na I.PP je čiastočný keramický obklad. Podlahy obytných miestnosti sú prevažne doskové, v kuchyni na I.PP je PVC, na I.NP sú dosky. Radiátory liatinové. Elektroinštalácia v I.PP. Vnútorné vybavenie v kuchyni na I.PP je stavaný sporák na pevné palivo a el. sporák, v kuchyni na I.NP je sporák stavaný na pevne palivo. V Kúpeľni na I.PP je umývadlo keramické, WC splachovacie a vaňa smaltová. Vodovodné batérie sú pákové i so sprchou. Vnútorné keramické obklady sú zrealizované v kúpeľni, kuchyniach okolo sporákov a na vani.

Hospodárska stavba – má prevažne obvodový plášť na báze dreva s murovanou maštaľou a garážou. Vo výklenku stavby je sklad. Základy sú kamenné pásové, stropy sú prevažne drevené s viditeľnými trámami, krov je sedlový s krytinou pálenou jednodrážkovou, podlahy sú hrubé betónové. Úprava vonkajších povrchov je vápenná hladká, úprava vnútorných povrchov je z prevažne omietky vápennej hrubej. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Vek stavby je k roku 1960

Maklér

Meno Iveta Chlapíková Telefón +421 911 633 105 E-mail ivka.chlapikova@gmail.com

Spýtať sa na inzerát

Vytlačiť inzerát Poslať známemu Zobraziť na mape
Späť na všetky reality Späť na všetky dražby